Uzun süredir teorik çerçevesini planladığım fakat uygulamaya geçirmemin zaman aldığı blog sayfamda ilk yazımı yazmanın heyecanı içerisindeyim.

Her şeyin çok hızlı değiştiği, değişimin vazgeçilmez bir dinamik olduğu bir çağdayız. Bilim ve Teknikteki büyük sıçramalar algılarımızı ve yaşam formlarımızı şekillendirmektedir. Dünya artık küresel bir köy ve teknolojinin imkanları sayesinde dünyanın öbür ucundaki felakete üzülüyor, sevinçlere neşeleniyoruz. İletişim ve etkileşimin son sürat gerçekleştiği herkesin her şeyden anında haberdar olduğu bir devirdeyiz.

Küreselleşme olgusu ile birlikte İnternet kullanımının özellikle de sosyal medyanın yaygınlaşması bilgiye erişimi oldukça kolay hale getirmiş fakat bilginin objektifliği yeni açmazlar doğurmuştur. Kuşkusuz sosyal epistemoloji ile birlikte bilginin toplumsallaşması, tahribat, dezenformasyon ve kirliliği artırmış, bunun yanında John Locke’un ortaya koyduğu mülkiyet hakkının varlığı çağımızı bilginin bir mülke veya malvarlığı haline evrildiği, alınıp satıldığı bir topluma dönüştürmüştür.

Bilindiği üzere ülkemiz sosyal medya kullanımında üst sıralarda bulunmaktadır. Etkileşim hazzı uğruna her şeyin hızla tüketildiği bir ortamda yığınla verinin arasında saf bilgiye ulaşamamak, düşünmeyi ve eleştirmeyi de etkilemektedir. Şüphesiz doğru bilgi,doğru düşünmeyi ve doğru eleştiriyi getirmektedir.

Maalesef günümüzde eğitimli insanımızın dahi mesleğinin dışında bir alana ilgisi yok. Okumak, yazmak, yeni yerler keşfetmek, güzel konuşmak, hatta güzel dinlemek gibi hasletler her geçen gün önemini yitiriyor.

Bu kapsamda arzum, tarihin ve sosyolojinin sürekliliği içinde kendi derin köklerimizden kopmadan insan ve toplum üzerine okunmaya değer bulduğum kitapları, şiirleri, belirli konuları ihtiva eden makaleleri, haberleri ve analizleri; izlenmeye değer bulduğum film, dizi ve videoları; gezdiğim, gördüğüm yerler hakkında bilgiler ile yaptığım ropörtajları sizlerle paylaşmaktır.

Ayrıca bu bloğun kişisel bir blogda olması gerekenden fazlasını ihtiva edeceğini ümit etmekle birlikte, takipçilerime faydalı olduğu kadar şahsıma da yazın noktasında katkı sağlayacağını ve bilme/öğrenme iştiyakimizi canlı tutacağını umuyorum. Kuşkusuz bloğumuzun neşvüneması sizlerin teveccühü ile olacaktır.

Gayret bizden tevfik Allahtan.
Faydalı olması dileğiyle…
Hoşçakalın.

Bu yazıyı paylaş: